Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
04.04.2009 20:14 - Масонство и Християнство
Автор: monarchism Категория: Политика   
Прочетен: 6626 Коментари: 7 Гласове:
1

Последна промяна: 04.04.2009 20:16


Какво е отношението на масонството към Християнството и Църквата?

Конвента на Grand Orient въ 1903 г., въ Compt-rendu на стр. 381 четемъ: „Да напомнимъ, че християнството и масонството сж абсолютно непримирими, дотолкова, че да принадлежишъ на едното отъ тяхъ, това значи да скъсашъ съ другото. Въ такъвъ случай масона има единъ дългъ—трябва смело да излезе на арената за борба и да се "сражава".
И по-нататъкъ следва: 

„Триумфа на Галилеянина продължава двадесеть века.Илюзията беше много дълга".

„Той изчезва на свой редъ — Бога лъжецъ. Той се присъединява въ праха на вековете къмъ другите божества на Индия, Египетъ, Гърция и Римъ, които сж видяли сжщо много излжгани отъ тяхъ сжщества, легнали предъ олтаритъ имъ".

„Братя масони, на насъ трябва да бжде приятно, че и ние не сме чужди на това събаряние на лъжливите богове".

А масона Флери казва: Долу разпнатиятъ! Ти, Който вече 18 века държишъ света прегърбенъ подъ Твоятъ яремъ,Твоето царство е свършено. Не е потребенъ Богъ!"

Конвента въ 1893 г. е решилъ: „че нито единъ масонъ не може да бжде избранъ за членъ на съвета на ордена, ако той предварително писмено не се задължи за себе си и своите непълнолетни деца да не изпълнява християнските и религиозни обряди". (Bulletn du Grand Orient de france, 1893 г., стр.373).

"Масонството е чуждо на мистицизъма, отричащо началата на авторитета, дълбоко пацифистическо, и не е само определена обществена асоциация. Масонството е противоцърква . . . Борбата противъ църквата ще свърши, когато отделянето на църквата отъ държавата ще стане свършенъ фактъ, когато църквата ще се обърне въ частно сдружение". (Масонското списание „Асасiа", 1903 г. , стр. 860 и 861).

„Ние заявяваме, че сме врагове на всички свещеници и калугери". (Rit. Clement Amitie, стр. 6).

„Не е достатъчно да се победи влиянието на духовенството и да се лиши църквата отъ авторитетъ. Необходимо е да се разруши самата религия". (Congres Maconi`ue International de Paris 1900 г., стр. 102).

Борбата съ религията въ законодателната область започва отъ провъзгласяването "свободата на съвеста", която формула въ разбиранията на всеки здравъ разумъ, ясно води къмъ безверие и свършва съ отделянието на църквата от държавата. А какво значи отделянието на църквата отъ държавата?Да се отдели църквата отъ държавата, това значи,да се освободи държавата отъ нравственото влияние на църквата, като последната се обърне въ простъ професионаленъ съюзъ, да се премахнатъ всички религиозни прояви отъ държавния животъ, като: религиозно полагание на клетвата, официални богослужения, молебени, панахиди и др., лишавание
църквата и духовенството отъ материална издръжка отъ държавата,
заедно съ изземвание църковните и манастирски имоти.Всичко това по нататъкъ води къмъ насилствено затваряние на църквите, и изгонването на калугерите.
Според масоните,хората трябва да бъдатъ същински свободни хора,хора зависещи само отъ собствената си съвестъ.И какъ азъ,догматичния православенъ християнинъ,който има своятъ точенъ и категориченъ символъ на вярата,ще съвместя своята определена вяра и догматизъмъ съ "адогматизъма" на масонството и съ неговото - "пъленъ просторъ при търсение на истината и пълна свобода на мисълта въ всички посоки на духа", което е легнало въ основните му начала, сиречъ въ неговия символъ на вярата?
Както виждатъ читателите, масоните заедно съ нашитъ такива, смятатъ религията за „нещо" интимно на индивида и поради това, че въпроса за религията билъ свързанъ съ Църквата, то, последната трябвало да бжде отделена отъ държавата и държавата не трябвало да се грижи и интересува за религията и църквата. А презъ течение на петстотинъ годишното робство коя беше тази сила, която спояваше българския народъ и го правеше единодушенъ, единомисленъ и твърдъ въ понасяне на всички несгоди?! Около кое „нещо", както се изразяватъ масоните, се беше сгрупиралъ този измъченъ и лишенъ отъ всичко народъ, и това „нещо", което крепеше този народъ, като национално цяло, не беше ли религията,църквата и духовенството?! „Съвършено интимно нещо на индивида" ли беше тази велика сила, която обединяваше душите на нашигв деди и бащи во-едино?! Масоните отлично знаятъ, че вярата, така както ние я изповядваме, не е интимно
нещо, те знаятъ, че тя е най голямата сила, която чрезъ черквата споява народите и ги прави духовно единни, а те искатъ на всяка цена да разрушатъ това единство и затова сж противъ религията и монархията (изобщо противь единомислието и единовластието въ отделните държави). На тях е необходима световна република, те казватъ, че искатъ „братство" по цялото земно кълбо, безъ разлика на националность, раса, племе, вяра, положение, а това може да се достигне само по единъ единственъ пжть, като се разрушатъ окончателно устоите, върху които се крепятъ националните държави. И масоните това го вършатъ систематически неуморно.
Длъжни сж да го вършатъ, защото иначе те не биха били масони.

Със съкращения.

Откъсъ отъ книгата "Масонството" - Отговоръ отъ Ал.Мусевичъ-Бориковъ на зададените му въпроси по масонството отъ комисията, назначена въ Пловдивския извънреденъ конгресъ на Съюза на зап. офицери презъ априлъ 1937 год. Тагове:   масонство,


Гласувай:
1Следващ постинг
Предишен постинг

1. gataca - .
04.04.2009 21:17
много интересно
къде има повече материали по темата?
цитирай
2. monarchism - Аз лично, по-добра книга от тази (на ...
04.04.2009 22:24
Аз лично, по-добра книга от тази (на Александър Мусевич - Бориков) за масонството не съм чел.

Хубавите книги за масонството са издадени преди 1944 г. Тези, които се разпространяват сега, от съвременни автори, са пълни със съветска пропаганда (имам предвид книгите на Платонов, Боголюбов, Шафаревич, Сидеров, Ифандиев и прочее). Булевардни романчета.
цитирай
3. анонимен - srbosek
07.04.2009 04:10
a kak se otnasq6 kam tova 4ovekopodobno srbo-maimun4e

http:/kuracpalac.blog.bg
цитирай
4. monarchism - Нямам добро мнение за сърбите, камо ...
08.04.2009 21:44
Нямам добро мнение за сърбите, камо ли за сърбоманите. :)
Дай нещо повече от въпросният човек. Не ми се занимава да му разглеждам всичките теми.
цитирай
5. nkf - Стигам до извода, че масонството не ...
10.04.2009 14:51
Стигам до извода ,че масонството не е толкова единно, колкото изглежда на пръв поглед.По всичко изглежда,че то наистина обслужва геополитическите интереси на Великобритания, а ложите са в услуга на нейните интереси и по команда привеждат спуснатите заповеди в изпълнение.Прави впечатление,например,че във Франция ложите са ултра-либерални и атеистични,космполитични по същността си, но в самата Англия виждаме,че това не е така.Там масонството не само не е с републикански уклон,но самото кралско семейство е на самия масонски връх,а службите за сигурност са толкова добре представени в ложите,че започва да става съмнително дали всъщност английската властова система не е една голяма ложа.
Изглежда,че ложите подриват религиозните устои,ако е изгодно на короната.
цитирай
6. monarchism - Масонството в Англия също не е ко...
12.04.2009 00:48
Масонството в Англия също не е консервативно. Единственото, което пази е традицията на Короната, на аристокрацията и "традицията" на колониалната политика под формата на т.нар. "Британска общност на нациите". Всичко останало си е либерализъм на най-висока степен - отказ от католицизма, мултикултурализъм, насърчаване на гей прайдове (миналата година лондонският кмет оглави гей прайда в Британската столица), хуманизмът (роден в Англия) и т.н.

Английският консерватизъм не се отъждествява с Християнството, а просто с религията (изключвам някои от идеолозите му). Хайде някой да ми каже къде се е чуло и видяло жена да бъде монарх на една Християнска страна? Изключваме Кочината.

В Благовестията е написано точно какво е призванието на жената. В по-консервативните страни жените дори не са имали право да гласуват, камо ли да бъдат монарси, или премиери. Ако не се лъжа в Швейцария жените получават право на глас едва през 1983 г.

Монархията копира Небесното Царство и Неговият ред тук на земята. Господар на всичко е Бог - Отец, не Божията майка. :)

Това е Християнското разбиране за ролята на жената и за управлението на държавата. В Англия всичко това се потъпква от много години.
цитирай
7. nkf - Далеч съм от мисълта, че масонст...
20.04.2009 22:54
Далеч съм от мисълта,че масонството е свързано с каквато и да е религия или култ.Още по-малко пък с християнството.По-скоро това е атеистчна властова структура имаща за цел опазването на бритнаското господство, както и подържането на кралската власт (конкретно за Англия).Не бих се учудил,ако чрез ложите Великобритания дори да може да дава насоки на политиката на САЩ(примерно).Не съм казвал ,че масонството има нещо общо с традиционния християнски консерватизъм,а просто,че в различни ситуации, в различни страни са подържали различни схващания и доктрини за устройство на обществото и държавата.Например:От геополитическа гледна точка Англия има интерес от една слаба ,дезинтегрирана,нихилистична,атеистична, немотивирана и пълна с вътрешни проблеми Франция.Затова ,според мен, там линията на поведение и политика на ложите е ултра-либерално и разрушително.По различен начин, коренно различен-стои въпросът с Гърция,примерно.
А що се отнася до английската кралска фамилия,то това,че жена е на трона не е последица от масонското влияние.
И още нещо:Ложите се своеобразна спирачка(поне са били) пред някои опасни протестантски секти, както и срещу нова революция и установяване на република.Изобщо никой не е имал интерес от втори Кромуел.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: monarchism
Категория: Политика
Прочетен: 2128928
Постинги: 205
Коментари: 2305
Гласове: 2548
Календар
«  Юли, 2024  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Блогрол
1. Новъ Завeтъ
2. Блогътъ на Мартинъ (Crusader)
3. Блогътъ на Роялистъ
4. Блогъ - Иконимика за масите
5. Блогътъ на Меркаторъ
6. Блогътъ на Каравеловъ
7. Блогътъ на Димитъръ (thetrooper)
8. Журналътъ на Антонъ
9. Блогъ "Борба за Силна България"
10. Блогъ "Гота" - сайтъ за Българската аристокрация
11. Блогъ "Дворцова свита"
12. Блогъ "Дворците въ България"
13. Блогъ "Аристокрация БГ"
14. Националенъ светогледъ
15. Моятъ каналъ въ Youtube
16. Патриархътъ на Българската история - д-ръ Ганчо Ценовъ
17. "Кроватова България и покръстването на българите"
18. Книги на Монархическо-консервативенъ съюзъ
19. Монархически организации въ света
20. Списание "Геополитика"
21. "Консервативно - монархически клубъ" - Полша
22. "Право и справедливостъ" - Полша
23. Националенъ Консервативенъ Форумъ
24. "Македонска Трибуна"
25. Политически партии и организации, на които симпатизирамъ
26. Великите учени за Вярата си въ Бога
27. Бразилска монархия - принцъ Луишъ де Браганша
28. Църква на истинските православни християни
29. Документи за Църквата на истинските православни християни